Home  English version 
Home
ZUMMUM
DIENSTEN
WIE ZIJN WIJ
CONTACT
Klachten en meldingen
Klokkenluidersregeling
Privacy Statement
MIJN ZUMMUM
WERKEN BIJ
Volg ons op Twitter
Zummum is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zummum houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoongegevens en overige privacy wetgeving stellen. Onze privacy statement kunt u hier inzien.
Toon dit OnderwerpVerberg dit Onderwerp

Zummum Finance & Tax Law (hierna te noemen Zummum) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zummum houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (en overige privacy wetgeving) stellen.

Zummum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum en –plaats
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige personeelsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Zummum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, waaronder met name:
 Burgerservice nummer (BSN)

Zummum verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen:
 verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 U te kunnen bellen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 Zummum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het opstellen van belastingaangiften.

Zummum zal u uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zummum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst me u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zummum gebruikt geen cookies.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen naar t.wouters@zummum.eu. Om er zeker van te zijn dan het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw ID-bewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, Zummum zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Zummum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of e aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via t.wouters@zummum.eu.

Verberg dit Onderwerp
Zummum
Mijn Zummum
Klanten Portaal
Diensten
Wie zijn Wij
Contact
Klachten en meldingen
Klokkenluidersregeling
Privacy Statement
Vacatures
Actuele vacatures
Open sollicitatie
Multimedia
Home
Disclaimer
Social Media
English version
SRA logo NOB logo NBA logo
top