Home  English version 
Home
ZUMMUM
DIENSTEN
WIE ZIJN WIJ
CONTACT
MIJN ZUMMUM
WERKEN BIJ
Volg ons op Twitter
Algemeen
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website die is gekoppeld aan het internetadres www.zummum.eu. Aan deze website kunnen geen rechten, verplichtingen en/of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend.
Aansprakelijkheid
Ondanks de gedane inspanningen om u een website te tonen waarvan de informatie betrouwbaar is, vrijwaart Zummum Finance & Tax Law zich van eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten.
Toevoegen: Wijzigingen
De informatie op onze website wordt periodiek aangevuld en eventueel gewijzigd. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.
Links naar andere sites
Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat Zummum Finance & Tax Law de algehele websites als representief en/of toereikend ziet.
Gebruikte talen
Alle informatie informatie binnen deze website is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Persoonlijke gegevens
Zummum Finance & Tax Law maakt op dit moment geen gebruik van cookies, maar sluit niet uit dit in de toekomst te gaan doen.
Zummum Finance & Tax Law zal ingevoerde NAW- en/of andere persoonlijke informatie niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf.
Zummum Finance & Tax Law behoudt zich het recht voor ingevoerde NAW- en/of andere persoonlijke informatie op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving in verband met toekomstige marketingactiviteiten.
Downloads
De via deze website aangeboden downloads zijn vrij van virussen, spyware en of andere bestanden die uw computer, tablet en of telefoon, schade aan kunnen brengen. Zummum Finance & Tax Law vrijwaart zich van eventuele schade ontstaan door verkeerd gebruik en of installatie zonder juiste kennis.
Intellectuele eigendom
Geen enkel onderdeel van deze website mag hergebruikt worden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Zummum Finance & Tax Law. Verzoeken hiervoor kunt u via e-mail aan ons sturen.
© 2021 Zummum Finance & Tax Law
Zummum
Mijn Zummum
Klanten Portaal
Diensten
Wie zijn Wij
Contact
Klachten en meldingen
Klokkenluidersregeling
Privacy Statement
Vacatures
Actuele vacatures
Open sollicitatie
Multimedia
Home
Disclaimer
Social Media
English version
SRA logo NOB logo NBA logo
top